УСЛУГИ и ЦЕНИ за ПРОЕКТИРАНЕ
• Градоустройство – изготвяне на Подробни Устройствени Планове, Геодезия , Регулация и Застрояване;

• Предпроектни проучвания за инвестиционни намерения в строителството

• Инвестиционни проекти за всички видове сгради и площни обекти;

• Проекти за дизайн и интериор;

• 3d визуализация;

• Консултации и управление на дейности и проекти в строителството


ЦЕНИ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ - 2014 г.

Безплатни консултации по предварително уговорен час на посочените телефони или e-mail: archikom@archikom-bg.com !

1. Жилищни и обществени сгради и съоръжения:

- до 150 м2 – 2 800 лв.
1.1. Жилищни и обществени сгради с обща застроена площ от 150 до 300 м2 – 19,00 лв/м2
1.2. Жилищни и обществени сгради с обща застроена площ от 301 до 1000 м2 – 550 лв.+ 18,50 лв/м2
1.3. Жилищни и обществени сгради с обща застроена площ от 1001 до 3000 м2 –1950лв. + 17,50 лв/м2
1.4. Жилищни и обществени сгради с обща застроена площ от 3001 до 5000 м2 – 4 950 лв.+15,50 лв/м2
1.5. Жилищни и обществени сгради с обща застроена площ от 5001 до 10000 м2 – 4 950лв. + 14,50 лв/м2
1.6. Жилищни и обществени сгради с обща застроена площ над 10001 м2 –24 950лв.+ 12,50 лв/м2 (договаряне)

2. Градоустройствени проекти:

2.1. Подробни Устройствени Планове – ИПР; ИПЗ – за един поземлен имот 1 200 лева, за всеки следващ по 750 лева.
2.2. Подробни Устройствени Планове – ИПРЗ - за един поземлен имот 2100 лева, за всеки следващ по 1000 лева.
Планове за територии над 10 000 м2 се договарят.

3. Проекти за узаконяване, преустройство и промяна на предназначението:

3.1. Апартамент, ателие, студио таванско помещение, мазе с обща застроена площ до 70 м2 – 2 100 лв/м2
3.2. Апартамент, ателие, студио таванско помещение, мазе с обща застроена площ от 71 м2 до 130 м2– 3 000 лв/м2
- площите над 130м2 се заплащат по 25 лв/м2
3.3. Магазини, ателиета за обслужване, офиси с обща застроена площ до 60 м2 – 2 100 лв.
3.4. Магазини, ателиета за обслужване, офиси с обща застроена площ от 61 м2 до 120 м2– 3 300 лв/м2
3.5. Заведения за обществено хранене, аптеки, кабинети с обща застроена площ до 60 м2 – 2 700 лв.
3.4. Заведения за обществено хранене, аптеки, кабинети с обща застроена площ от 61 м2 до 120 м2– 3 900 лв/м2
3.5. Заведения за обществено хранене с обща застроена площ над 120 м2 – 4 200 лв.+ 20 лв/кв.м за горницата над 120 кв.м

4. Обекти на здравеопазването – медицински центрове, болници, лаборатории и др.:

- до 150 м2 – 3000 лв.
4.1. С обща застроена площ до 150 м2 до 250 м2 - 20,00 лв/м2
4.2. С обща застроена площ от 250 м2 до 1000 м2 – 18,00 лв/м2
4.3. С обща застроена площ от 1000 м2 до 2500 м2 – 16,00 лв/м2
4.4. С обща застроена площ над 2500 м2 – 15,00 лв/м2 (договаряне)

5. Промишлени обекти:
Цените по т.1 занижени с 15% до 20 %, но добавен хонорара за част Технология, който се договаря съобразно вида на необходимата специалност.

6. Интериорни проекти:

6.1. Разстановка на подвижно обзавеждане

6.1.1. Апартамент, ателие, студио с обща застроена площ до 70 м2 – 750 лв
6.1.2. Апартамент, ателие, студио таванско помещение, мазе с обща застроена площ от 71 м2 до 130 м2– 1 200 лв
6.1.3. Магазини, ателиета за обслужване, офиси с обща застроена площ до 60 м2 – 900 лв.
6.1.4. Магазини, ателиета за обслужване, офиси с обща застроена площ от 61 м2 до 120 м2– 1 600 лв.
6.1.5. Заведения за обществено хранене, аптеки, кабинети с обща застроена площ до 60 м2 – 1 200 лв.
6.1.4. Заведения за обществено хранене, аптеки, кабинети с обща застроена площ от 61 м2 до 120 м2– 2 000 лв/м2
6.1.5. Заведения за обществено хранене с обща застроена площ над 120 м2 – 3 500 лв.

6.2. Пълен интериорен проект (разстановка, разгъвки на стени, софит, макет на цветовете):

6.2.1. Апартамент, ателие, студио с обща застроена площ до 70 м2 – 1 800 лв.
6.2.2. Апартамент, ателие, студио таванско помещение, мазе с обща застроена площ от 71 м2 до 130 м2– 2 700 лв..
6.2.3. Магазини, ателиета за обслужване, офиси с обща застроена площ до 60 м2 – 2 500 лв.
6.2.4. Магазини, ателиета за обслужване, офиси с обща застроена площ от 61 м2 до 120 м2– 4 500 лв/м2
6.2.5. Заведения за обществено хранене, аптеки, кабинети с обща застроена площ до 60 м2 – 2 400 лв.
6.2.4. Заведения за обществено хранене, аптеки, кабинети с обща застроена площ от 61 м2 до 120 м2– 4 800 лв/м2
6.2.5. Заведения за обществено хранене с обща застроена площ над 120 м2 – 5 000 лв.+ 30 лв/м.кв за горницата над 120 кв.м