Реконструцции, Преустройства, Смяна на предназначението, Узаконяване
Арнитектурно бюро АРХИКОМ извършва качествено и в най-кратки срокове, проекти, за:

- Реконструкция и преустройство на всички видове сгради или части - от тях ;

- Промяна на предназначението на цели сгради или части от тях.

- Надстрояване и оформяне на подпокривни пространства;

- Узаконяване на реализирани обекти без строителни книжа;

- Цялостно заснемане на агради и съоражения.

Осигурено съдействие при съглсуване и одобряване на проектите.

1. Цени за проекти за узаконяване, преустройство и промяна на - предназначението:

3.1. Апартамент, ателие, студио таванско помещение, мазе с обща застроена площ до 70 м2 – 2 100 лв.

3.2. Апартамент, ателие, студио таванско помещение, мазе с обща застроена площ от 71 м2 до 130 м2– 3 000 лв.
- площите над 130м2 се заплащат по 25 лв/м2

3.3. Магазини, ателиета за обслужване, офиси с обща застроена площ до 60 м2 – 2 400 лв.

3.4. Магазини, ателиета за обслужване, офиси с обща застроена площ от 61 м2 до 120 м2– 3 500 лв.
- плошите над 120 м2 се заплащат по 33 лв/м2

3.5. Заведения за обществено хранене, аптеки, кабинети с обща застроена площ до 60 м2 – 2 700 лв.

3.4. Заведения за обществено хранене, аптеки, кабинети с обща застроена площ от 61 м2 до 120 м2– 3 900 лв.

3.5.Заведения за обществено хранене с обща застроена площ над 120 м2 – 4 200 лв.+ 20 лв/кв.м за горницата над 120 кв.м


Посочените цени са за пълен проект по всочки части и подлежат на договарвяне в зависимост от конкретния сличай.

При липса на Технически паспорт и необходимост от доклад за Енергийна Ефективност се добавят 300 лв. към горните цени.

2. Цени за заснемане на строителни обекти като част от проект за реконструкция или преустройство - от 1,9 лв/кв.м
- заснемане за озаконяване - 3,50 лв./кв.м, но не по-малко от 500 ;лева.