Консултации-Архитектура, Строителство, Градоустройство, Интериор
В офиса на архитектурно бюро "АРХИКОМ" можете да получите високо квалифицирана консултация по всички въпроси отнасящи се към интересуващ ви поземлен имот(ПИ) или урегулиран поземнлен имот(УПИ), въпроси засягащи регулация и застрояване на терени, всички проблеми свързани с проектирането и изграждане на строителни обекти и сгради.

Консултациите, направени в офиса на бюрото са безплатни.

Консултации на място на територията на гр. София се заплащат по 100 лв./ посещение.

Консултации придружени с изготвяне графични и текстови материали се заплащат по споразумение с клиента.