ЗА НАС
Проектантската фирма АрхиКом е основана и регистрирана през 1992 г. от арх. Васил Комитов. Същият е дипломиран през 1980 г и от тогава до днес се занимава с проектиране на сгради, интериорен дизайн и градоустройство. Преди основаването на фирмата работи последователно в БУД”Интрансмаш”, Книпитуга, Главпроект като извън щатен сътрудник, и Булгарпроже.
Архитектурно бюро АрхиКом през годините на своето съществуване успешно работи в областта на градоустройството, проектиране и пълен мениджмент на сгради от всякакъв тип, интериорен дизайн. консултантска дейност в областта на строителството, управление и одобряване на цялостни проекти, авторски надзор по време на строителството.

Водещи проектанти :

арх. Васил Комитов,
инж.-конструктор Ваня Петрова
ОВ-инж. Елена Георгиева
ВК-инж. Светла Попова
Електро-инж. Цанка Гечева
Визуализация:Виктория Йорданова

Офис– 1202 София, ул.”Сердика”25, ет.2

2. По важни проекти
2. 1.Градоустройство::
• 1985 – Териториален план на Селищна Система Чепеларе.

• 1984 – ПУП на Централна Градска Част на Кюстендил – възлагане след спечелен национален конкурс.
• 1986 – Подробен Устройствен план на гр. Болярово – възлагане следствие от спечелен конкурс;
• 1990 - Подробен Устройствен план на гр. Агурия – Либия;
• 1991 – Подробен Застроителен план на Централна градска част на гр. Бенгази, Либия
• 1998 – Подробен Устройствен план на Жилищна група „Въртопа- Север”, София(60 ха),
• 2008 – Administrative and Residential Complex – q.67; Krasna pliana district, Sofia

2.2. Жилищни сгради:
• 1983 – Жилищна група „Люлин II” гр. Троян – всички фази на проектиране, построена
• 1985 – 1986 Жилищна група в комплекс „Тончо Стаевски”, гр. Троян
• Жилищна сграда с битов комбинат в гр. Троян
• 2998 – Дванадесет етажна жилищна сграда – кв. Иван Вазов” , София - построена
• 2006 – Жилищна група 16 000 м2 “Младост II”, София – построена
• 1992 – 2009 Много жилищни и през периода - построени
• 1992 – 2009 Много еднофамилни жилищни сгради през периода, построени

2.3. Обществени сгради:
• 1986 – Главен Административен Център на гр. Кюстендил – всички фази на проектиране
• 1987 – Главен Административен Център на гр. Петрич – всички фази на проектиране
• 1990 – Административен комплекс Инвестиционна Банка и Паспортна служба гр. Бенгази, Либия
• 1991 – Религиозен център, Бенгази, Либия построен
• 1990 – Спортен център за Жени и девойки гр. Бенгази, Либия
• 1989-1990 – Главен търговски център на Бенгази построен
• 1991 – Главна джамия на Бенгази участие
• 1999-2000 – Иммобул Офис Център- “Цар Борис III"53-55 построен
• 2001 – Учебен център на протестантските църкви в България “Светилник” в строеж
• 2007-2008 - T.A.O. Център – бул.“.Т. Александров 109-115, q,220, Западно направление на ЦГЧ, София в строеж
• 2008 - M.J. Офис и жилищен комплекс - кв.67, Район Красна Поляна, София

2.4. Здравни сгради:
• 1990 – Център за сърдечни заболявания и Кръвна банка, гр. Бенгази, Либия - реконструкция, реализирана
• 1998 – Градски венерологичен диспансер, гр. София реконструкция, реализирана
• 2001 – Медицински център “МЕДЕЛЕК”,София - построен
• 2001 – Специализирана болница за рехабилитация, гр. Перник – реконструкция - реализирана
• 2006 – СБАЛ четири секции – гр.Благоевград, I и II построена
2.5.Commercial Buildings:
• 1989-1990 – Главен търговски център на Бенгази построен
• 2008 – Търговски и Офис Център – „Клокотница”; кв. 60; Зона B15 София.

2.6.Промишлени сгради::
• 1983 – Товарна въжена линия, Долна и Горна станции - гр. Рударци – всички фази на проектиране, constructed
• 1989 – Централни Хладилни Складове на Бенгази, Либия - построени
• 2000 – Изложбена зала, сервизна база и администрация на Toyota, София.
• 2010 – Складова база НПЗ Илиенци запад
2.6.Спечелени конкурси:
• 1983 – Централна градска част Кюстендил - Първа награда с възлагане
• 1985 - Подробен Устройствен План на гр. Болярово - Първа награда с възлагане
• 1986 -Главен Административен Център на гр. Кюстендил - Първа награда с възлагане
• 1986 - Главен Административен Център – гр. Петрич – Втора награда (първа не се присъжда)
• 1999 - Иммобул Офис Център Главен Първа награда с възлагане
• 2001 - Учебен център на протестантските църкви в България “Светилник” - Първа награда с възлагане
• 2003 Спечелени и реализирани конкурси по ЗОП - Градски венерологичен Диспансер
-ХЕИ – гр. Монтана
2.7. Консултантска дейност:
• 2001 - PHARE-program Project - BG 0102.02 (Високо технологични Инкубатори);
• 2002 - PHARE-program Project - BG 0004.04 (Реконструкция на Професионални Училища);
• 2002 - PHARE-program Project - BG 0004.02 (Инвестиране в Бизнес Инкубатори, разположени в икономически изостанали райони);