Проекти за Жилищни сгради
Жилищна сграда-Младост II;кв.1-Г