Проекти за Жилищни сгради
Жилищна сграда-Младост I;кв.13