Проекти за Жилищни сгради
-Жилищна Сграда - ул.Царебродска", София
- ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА– Зона Б-18 Сградата се намира в район „Възраждане” на ул.”Царибродска”. Теренът е равен. Сградата има следното съдържание – подземно ниво с гаражи и складови помещения; партер с магазини и ателиета за творческа дейност към вътрешния двор; четири жилищни етажа с едно-, дву, и тристайни апартамента с ясно изразени групи ден и нощ; терасовиден етаж с подобни жилища. Главният вход на сградата е достъпен от улицата посредством лека рампа. През прохода е достъпен вътрешният двор, където имаме зона за паркиране и зона за рекреация, богато озеленена. Подземното ниво за паркиране е достъпно посредством рампа от вътрешния двор.