Проекти за Жилищни сгради
Жилищна Сграда-Лoзенец I