ПРОЕКТИ за Обществени сгради
Учебен Център “СВЕТИЛНИК”, кв.Западен Парк
- СОЦИАЛНО-БИТОВ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - “СВЕТИЛНИК” Обектът се намира в жилищен район ”Западен парк” на мястото на бившия ресторант „Лебедово езеро“ и непосредствено до едноименното такова. Учебният център представлява Университет на протестантските църкви в България и се състои от: приемна част; учебна част; аула,която изпълнява ролята и на ритуална зала за 350 места; библиотека; ресторант с кафе-сладкарница; спортен център; хотелска част и администрация. Композиционно и функционално сградата се развива около атриум през всички нива, който играе ролята на вътрешно-площадно пространство,богато озеленено,от което са достъпни всички главни анекси на комплекса. Вертикалната комуникация се осъществява посредством трираменно стълбище и три панорамни асансьора развити в пространството на атриума. Спортният център, кафе-сладкарницата и ресторантът са на ниво терен, широко отворени към парка и езерото. Аулата, освен за учебни цели служи и като ритуална, за което стилистично е изявена. Библиотеката е решена с книгохранилище на две нива и отделни зони за читалня и компютърни занимания. Залите й са широко отворени на изток към терасата и езерото. Към нея е развита зимната градина. Хотелската част е предназначена за студенти и преподаватели от страната и чужбина и се състои от хотелски стаи и апартаменти. Учебният център е разположен на последно ниво с всички необходими за функционирането му анекси. Възложител и Инвеститор на обекта е ФПК „Светилник”. Комплексът е в строеж, като до момента е завършен първият етаж.