ПРОЕКТИ за Обществени сгради
Иммобул-2 Офис Център-бул."Цар Борис III"57
-ОФИС ЦЕНТЪР – ИММОБУЛ-2 Проектът представлява разширение на ИММОБУЛ ОФИС ЦЕНТЪР – 1 и е разположен на отсрещния ъгъл през ул.”Баница” и отново с лице и към бул”Цар Борис III”. Инвеститорът “Immoconsult Leasinggeselschaft” Gm.b.H. има намерение да разшири вече построената сграда посредством закупуване на срещуположните терени, като новата част получава връзка към завършената посредством пасаж над улицата.