ПРОЕКТИ за Обществени сгради
Иммобул-1 Офис Център-бул."Цар Борис III"53-55
-ИММОБУЛ-1 ОФИС ЦЕНТЪР Интересът на чуждестранните инвеститори към България даде ход за реализация на т.нар. ”Иммобул офис център”, собственост на австрийския концерн “Immoconsult Leasinggeselschaft” Gm.b.H., чийто филиал в България-”Immobul - ltd”, закупи през 1999 г. празен парцел на ъгъла между бул.”Тотлебен” /сега”Цар Борис III”/ и ул.”Баница”. По-късно в инвестиционния процес се включи и израелската компания “BSR-group” с опит в управлението на подобни инвестиции. Представеният проект, по който се построи самата сграда, е резултат на проведен през пролетта на 1999 г. конкурс между 10 проектантски колектива, който успяхме да спечелим при, бих казал, силна конкуренция. Намеренията на Инвеститора, както в програмата на конкурса, така и в заданието за проектиране, бяха повече от окуражаващи - Административна сграда със запомнящ се, впечатляващ вид с високи архитектурно-естетически достойнства при използване на качествени, високоефективни материали и съоръжаване с инсталационни системи, отговарящи на най-съвременни стандарти. Сградата се намира на ъгъла между бул.”Тотлебен” /сега”Цар Борис III”/ и ул.”Баница” като бе въведена в експлоатация през 2001 г. в присъствието на кмета Софиянски и посланика на Република Австрия.