ПРОЕКТИ за Здравни сгради
СБАЛ-Благоевград
- СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - гр.Благоевград Новият здравен комплекс състоящ се от четири секции е разположен в непосредствена близост до Многопрофилна болница – Благоевград. Настоящият проект представя първа и втора секции, първата от които е в завършена и в експлоатация от началото на 2008 г, а втората е в строителство. Проектираните секции имат разнообразно функционално съдържание – богата приемно-консултативна част, ортопедия, неврология, гастроентерология, хирур-гичен блок, стоматология, родилно отделение, клинична лаборатория, образна диагностика и медико-информационен център. Инвеститор на здравния комплекс са М.Д.Л.”Визия” и „Медикус 98 МЦ”.