Изработване и Одобряване на ПУП, Регулация, Застрояване, Геодезия
Архитектурно бюро АРХИКОМ е специализирано в проектирането на Градоустройствени проекти с опит повече от 30 години. Бюрото предлага градоустройствени разработки на всички нива:

- Общи Устрокствени Планове (ОУП) за цели населени места или части от тях;

- Подробни Устройствени Планове(ПУП) за цели населени места или части от тях;

- Изменение на Плана за Регулация и Застрояване (ИПРЗ);

- Изменение на Плана за Регулация (ИПР);

- Изменение на Плана за Застрояване (ИПЗ);

- Квартален Застроителен План (КЗП)

- Частични Изменения от всякакъв характер;


Ориентировъчни цени за изготвяне на горните планове:

2.1. Подробни Устройствени Планове – ИПР; ИПЗ – за един поземлен имот - 900 лева, за всеки следващ по 600 лева.

2.2. Подробни Устройствени Планове – ИПРЗ - за един поземлен имот - 1500 лева, за всеки следващ по 1100 лева.

Горните цени поглежат на договаряне с клиента.

Горните цени са за малки и средно големи имоти с площ до 750 кв.м. Планове за по-големи територии се договарят.