Проектиране на Промишлени сгради и комплекси
Архитектурно бюро АРХИКОМ има дългогодишен опит в проектирането на различни видиве промишлени сгради и комплекси от редица отрасли на индустрията и енергетиката. Проектите се израбоват съвместно с водещи технолози и специалисти в инсталационно и фукционално оборудване. По-важни проекти за здравни сгради и обекти са:

- Товарна въжена линия, Долна и Горна станции, гр. Рударци

- Централни Хладилни Складове на Бенгази, Либия;

= - Изложбена зала, сервизна база и администрация на Toyota, София

- Ж.П. гара на КТМ"Мадара"-Шумен;

- Складова база НПЗ Илиенци запад.

-Цени за проектиране на Промишлени обекти:

- Цени за проектиране на Промишлени обекти:

Цените за жилищни сгради, занижени с 15% до 20 %, но добавен хонорара за част Технология, който се договаря съобразно вида на необходимата специалност.