Сгради на здравеопазването,медицината и образованието
Архитектурно бюро АРХИКОМ е специализирано в проектирането на всички видиве здравни заведения и обекти. Проектите се израбоват съвместно с кавалифицирани специялисти по медицинска технология, инсталационно и фукционално оборудване. По-важни проекти за здравни сгради и обекти са:

-Кръвна банка Бенгази, реконструкция и разширение;

-Кожно венерологичен диспансер София;

- Специализирана болница за активно лечение, Благоевград;

-Медикодиагностична лаборатория "ВИЗИЯ". Благоевград;

-Болница за рехабилитация и долекуване. реконструкция, Перник;

-Консултативно-диагностичен център "МЕДЕЛЕК", София

-Балнеосанатаориум - гр. Баня, Карлово;

-лекарски и стоматологични кабинети и аптеки.

4. Цени за проектиране на обекти на здравеопазването и образованието – медицински центрове, болници, лаборатории, училиша, детски заведения и др.:

4.1.до 150 м2 – 3000 лв.

4.2. С обща застроена площ до 150 м2 до 250 м2 - 20,00 лв/м2

4.3. С обща застроена площ от 250 м2 до 1000 м2 – 18,00 лв/м2

4.4. С обща застроена площ от 1000 м2 до 2500 м2 – 16,00 лв/м2

4.5. С обща застроена площ над 2500 м2 – 15,00 лв/м2 (договаряне)

Цените са за пълен проект, включително ангажиментите по съгласуване и одобряване на проектите.

Горните цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретния случай